Українською     По-русски
    
Каталог продукціїПеретворювачі абсолютного тиску OE-PS-А

Перетворювачі OE-PS-А призначені для неперервного перетворення абсолютного тиску газоподібних та рідких середовищ, неагресивних до матеріалу контактуючих деталей перетворювачів, в цифрові сигнали на базі MODBUS протоколу  («Перетворювачі тиску OE-PS. MODBUS RTU протокол. НИМД 406233.001 Д1») та в уніфіковані струмові сигнали (4 – 20) мА за ГОСТ 9895.

Перетворювачі можуть застосовуватись в складі коректорів до лічильників газу,  вимірювальних комплексів витрати та об'єму газу та рідини, реєстраторів даних та телеметричних систем.

Перетворювачі мають вид  вибухозахисту «іскробезпечне коло» і відповідають  вимогам ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.5, мають вхідні іскробезпечні кола рівня «ia», маркування вибухозахисту «0ЕхіbІІАТ4 X» та можуть встановлюватись у вибухонебезпечних зонах приміщень і зовнішніх установок.

Перетворювачі виготовляються в наступних виконаннях:

- OE-PS-A-I1 – перетворювачі з струмовими вихідними сигналами (4 – 20) мА та напругою живлення від 12 В до 24 В, які забезпечують можливість виявлення несправностей та формування повідомлення про несправність шляхом встановлення за замовленням користувача значення вихідного струмового сигналу  менше 3,76 мА  або  більше 22 мА;

- OE-PS-A-М1 – перетворювачі з цифровими вихідними сигналами та батарейним живленням 3,6 В;

- OE-PS-A-М2– перетворювач з цифровими вихідними сигналами та напругою живлення  від 9 В до 24 В.

 

Технічні характеристики

 

Умови експлуатації:

   - температура навколишнього повітря – від мінус 40 ºС до плюс 75 ºС;

- атмосферний тиск – від 84 кПа до 107 кПа;

- супінь захисту перетворювачів від дії пилу і води - IР66 за ГОСТ 14254.

Діапазони вимірювань перетворювачів в залежності від виконання подані в таблиці 1.

 

Таблиця 1 – Діапазони вимірювань перетворювачів в залежності від виконання

 

Виконання

перетворювача

Нижня робоча границя

вимірювань, МПа

Нижня метрологічна

границя вимірювань,

МПа

Мінімальна верхня границя вимірювань (Рмін), МПа

Максимальна верхня границя вимірювань (Рмакс), МПа

OE-PS-M1 і   OE-PS-M2

0

0,084

0,2

0,35

0,7

1,4

OE-PS-I1

0,16

0,2

0,25

0,35

0,4

0,7

1,0

1,4

Примітка:

Верхні границі вимірювань перетворювачів OE-PS-І1 при випуску з виробництва встановлються в діапазоні від Рмін до Рмакс у відповідності з замовленням користувача

 

Метрологічні характеристики:

 

а) границі допустимої зведеної похибки перетворювачів при вимірюванні абсолютного тиску в діапазоні від нижньої метрологічної границі вимірювань до верхньої границі вимірювань, вираженої в відсотках від максимальної верхньої границі вимірювань, становлять:

- ± 0,1 - щодо перетворювачів  OE-PS-A-М1 і OE-PS-A2;

- ± 0,15 - щодо перетворювачів OE-PS-A-І1.

б) границі допустимої відносної похибки перетворювачів, вираженої в відсотках від значення вимірюваного тиску, в залежності від виконання не повинні перевищувати значень, вказаних в таблиці 2.

Таблиця 2 – Границі відносноїої похибки перетворювачів в залежності від виконання

 

Виконання

перетворювача

Максимальна  верхня границя

вимірювань, МПа

Границя відносної похибки

 перетворювачів, %

Рмакс/6 ≤ p ≤ Рмакс

Рмін  p < Рмакс/6

OE-PS-M1 і   OE-PS-M2

0,2

0,25

0,35

0,7

1,4

0,25

0,25 + 0,025×Рмакс/р

OE-PS-I1

0,2

0,3

0,35

0,7

1,4

0,3

0,3 + 0,03×Рмакс/р

Примітка: р – вимірюваний абсолютний тиск, МПа.

 

Конструкція перетворювачів забезпечує можливість електронного демпфірування вихідного сигналу. Час демпфірування за вибором (перетворювачі OE-PS-A-М1 і OE-PS-A-М2) або за замовленням (перетворювачі OE-PS-A-І1) користувача становить:  1 с; 2 с; 4 с; 8 с; 16 с; 32 с.

Опір навантаження перетворювачів OE-PS-A-І1 з врахуванням опору лінії зв'язку становить від 0 кОм до 1 кОм.

Потужність споживання перетворювачів OE-PS-A-І1 не перевищує 0,6 Вт. 

Максимальний струм споживання перетворювачів OE-PS-A-М1 і OE-PS-A-М2 не перевищує 5 мА.

Середній струм споживання перетворювачів OE-PS-A-М1 при встановленому періоді вимірювань 5 с і більше не перевищує 5 мкА.

Габаритні розміри корпусів перетворювачів:  Ø 20 мм, L= 110 мм.

Маса перетворювачів не перевищує 250 г.

Реєстрація замовлення
Назва підприємства-замовника:*

Адреса, тел./факс:*

Кількість:*

Додаткова інформація:


    Замовити