Українською     По-русски
    
Каталог продукціїOE-K2

Комплекс призначений для:
 
- вимiрювання температури та абсолютного тиску природного газу, який проходить по одному або по двох вимірювальних трубопроводах;
- перетворення та обробки iмпульсних сигналiв, які надходять від лiчильників об’єму газу, змонтованих в складі вузла обліку;
- вимірювання об’ємної витрати і об’єму газу за робочих умов в каналі лічильника газу комплексу;
- вимiрювання поточного часу;
- обчислення витрати та об’єму газу, зведеного до стандартних умов за ГОСТ 2939.
- обчислення відносної розбіжності між заченням витрати газу, зведеного до стандартних умов, розрахованої за показами лічильника вузла обліку та розрахованої за показами лічильника комплексу;
- виведення результатів вимірювань та обчислень на табло комплексу та на ПЕОМ.

Комплекси можуть застосовуватися для:

- контролю лічильників, змонтованих у складі вузлів обліку газу;
- визначення витоків газу з газотранспортних систем згідно з „Методикою виконання експрес-контролю вузлів обліку газу за допомогою контрольного вимірювального комплексу” МЕК-03-01-2008.

До складу комплексу входять:

- двохканальний обчислювач об’єму та об’ємної витрати газу; 
- два давачі абсолютного тиску з верхньою границею вимірювань 0,68 МПа, два давачі абсолютного тиску з верхньою границею вимірювань 0,2 МПа та два давачі температури з цифровими вихідними сигналами згідно з MODBUS протоколом; 
- блок інтерфейсу;
- лічильник роторного типу з фільтрами та прямими дільницями;
- комплект монтажних частин.

Діапазони вимірювань комплексу:

- витрати газу за робочих умов лічильником комплексу – від 0,5 м3/год до 100,0 м3/год;
- абсолютного тиску газу – від 0,084 МПа до 0,68 МПа;
- температури газу – від мінус 30 ºС до плюс 75 ºС.
 
Живлення комплексу здійснюється від вбудованої лiтiєвої батареї. 
Габаритні розміри комплексу – 470 мм × 360 мм × 250 мм.
Маса комплексу – не більше 20 кг.

Характеристики:

- границi допустимої основної вiдносної похибки каналів комплексу за вимірювання витрати газу в діапазоні від 0,5 м3/год до 100 м3/год, абсолютного тиску газу в дiапазонi вiд 0,084 МПа до 0,68 МПа, температури газу в діапазоні від мінус 23,15 ºС до плюс 60 ºС та обчислення витрати і об’єму газу, зведеного до стандартних умов, обчислюються за формулою:
                                                           __________
                                                 δv = √ δл2 + δк2 ,  
де:

δv – відносна похибка вимірювання витрати і об’єму газу, зведеного до стандартних умов, в каналі комплексу, %;
δл – відносна похибка вимірювання витрати і об’єму газу за робочих умов лічильником в каналі комплексу, %;
δк = 0,3 – відносна похибка за обробки вхідних імпульсних сигналів, вимiрювання абсолютного тиску газу, вимірювання температури газу та обчислення об’єму газу, зведеного до стандартних умов, в каналі комплексу, %.
- границi допустимої основної вiдносної похибки каналів лічильника комплексу за вимірювання витрати і об’єму газу, зведеного до стандартних умов, становлять ± 0,5 %.
- границi допустимої зведеної похибки каналів комплексу за вимiрювання абсолютного тиску газу становлять ± 0,15 %, віднесених до верхньої границі діапазону вимiрювань.
- границi допустимої абсолютної похибки каналів комплексу за вимiрювання температури газу становлять ± 0,3 ºС. 
- період опитування каналів комплексу –1 с; 2 с; 3 с; 5 с; 10 с; 15 с; 20 с; 30 с.

Реєстрація замовлення
Назва підприємства-замовника:*

Адреса, тел./факс:*

Кількість:*

Додаткова інформація:


    Замовити