Українською     По-русски
    
Каталог продукціїOE-RO2

Густиномір призначений для безперервного автоматичного вимірювання та перетворення в цифрові сигнали на базі MODBUS протоколу густини природного газу при стандартних умовах за ГОСТ 2939. 
Густиноміри можуть застосовуватись для контролю густини газу в процесі його транспортування та розподілення в автономному режимі, під керуванням комп'ютера, а також – у якості перетворювачів густини газу в складі пристроїв вимірювання і обліку витрати газу, які сприймають вихідні цифрові сигнали густиноміра.
Густиноміри мають вид вибухозахисту «іскробезпечне коло» і відповідають вимогам ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.5, мають вхідні іскробезпечні кола рівня «іb», маркування вибухозахисту «1ЕхіbІІАТ4» і можуть встановлюватись у вибухонебезпечних зонах приміщень і зовнішніх установок.
Принцип дії густиноміру заснований на пропусканні вимірюваного газу послідовно через два витратоміри: масовий, у якому використовується сопло Вентурі критичного витікання, і об'ємний, у якому використається роторний лічильник. При цьому густина газу визначається за допомогою ітераційного алгоритму по різниці між одночасно вимірюваними кожним з витратомірів витратами газу, зведеного до стандартних умов.
Конструкція густиноміру максимально орієнтована на використання в вузлах комерційного обліку природного газу:

- батарейне живлення;

- вимірювання поточного часу, ведення календаря та часу доби;

- вимірювання температури і абсолютного тиску газу;

- вимірювання об’єму та витрати контрольованого газу за робочих і стандартних умов;

- ведення похвилинного (64 записи), погодинного (1088 записів), подобового (125 записів), помісячного (24 записи) архівів, а також архівів втручань (256 записів) та аварій (3000 записів);

- можливість формування вихідного цифрового сигналу для підключення до обчислювача або коректора;

- можливість роботи під керуванням комп'ютера (безпосередньо або через модем);

- можливість передавання на заданий телефонний номер за допомогою SMS добового рапорту та інформації про вихід вимірюваної густини газу за встановлений діапазон.

Технічні характеристики

Діапазон вимірювань густини газу, кг/м3 – від 0,668 до 1,0.

Температура навколишнього повітря, ºС – від 0 до 50.

Асолютний тиску газу на вході густиноміра, МПа – від 0,2 до 1,0.

Границі допустимої основної абсолютної похибки густиномірів становлять ± 0,005 кг/м3.

Додаткова абсолютна похибка, викликана відхиленням вимірюваної густини газу від заданого значення, кг/м3:

- ± 0,002 – при відхиленні (3-6) % від заданного значення;

- ± 0,004 – при відхиленні більше 6 % від заданного значення.

Період вимірювань, хвилина – 1.

Габаритні розміри густиноміра, мм – 350 × 500 × 200.

Маса густиноміра, кг – 15,0.Густиномір поставляється зі свідотством про Державну атестацію.

В комплект поставки густиноміра входить пристрій відбору газу і програма OE-232RO НИМД 421412.008 Д1, яка підтримує редагування параметрів конфігурації густиноміра, показує діагностичну інформацію і забезпечує опитування і зберігання вимірюваних і архівних даних.

Реєстрація замовлення
Назва підприємства-замовника:*

Адреса, тел./факс:*

Кількість:*

Додаткова інформація:


    Замовити